Project Logo
kunnen wij u helpen

Inloopavond 10 mei

AM en de gemeente Ridderkerk zijn reeds een geruime periode bezig met het planvormingsproces voor dit nieuwbouwproject. Dit heeft geresulteerd in het,door het college van Burgemeester en Wetouders van de gemeente Ridderkerk, voor inspraak vrijgeven van het voorontwerpbestemmingsplan.

Op dinsdag 10 mei 2011 organiseert de gemeente Ridderkerk een inloopavond voor belangstellenden om het voorontwerpbestemmingsplan te kunnen komen bekijken.
Tijdens deze inloopbijeenkomst zullen wij de eerste previews van dit project presenteren in de hal van het gemeentehuis van 19.30 uur en 21.30 uur (Koningsplein 1 te Ridderkerk). Vanzelfsprekend informeren wij u graag over de algemene stand van zaken.

Op www.woneninoostendam.nl treft u, naast algemene informatie over het project, integraal de tekst aan van de uitnodiging voor de inloopbijeenkomst.

Voor meer informatie over de nieuwbouwwoningen kunt u contact opnemen met mevrouw Van Krevelen, bereikbaar onder telefoonnummer 010-4562066 of info.zuidholland@am.nl.

10-05-2011 Voorontwerpbestemmingsplan Oostendam
www.woneninoostendam.nl achtergrondplaat