Project Logo
kunnen wij u helpen

Nieuws

Voorontwerpbestemmingsplan Oostendam


Er wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid voor de wijk Oostendam. Het college van burgemeester en wethouders maakt dit bekend op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het bestemmingsplan heet ‘voorontwerpbestemmingsplan Oostendam’.

klik hier om verder te lezen

Inloopavond 10 mei

AM en de gemeente Ridderkerk zijn reeds een geruime periode bezig met het planvormingsproces voor dit nieuwbouwproject. Dit heeft geresulteerd in het,door het college van Burgemeester en Wetouders van de gemeente Ridderkerk, voor inspraak vrijgeven van het voorontwerpbestemmingsplan.

klik hier om verder te lezen

www.woneninoostendam.nl achtergrondplaat